Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  23.00 0.44%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
17:45 CJC: Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 540.000 CP
17:44 AME: Thay đổi nhân sự
17:44 CDN: Thay đổi nhân sự
17:31 MBB: Thông báo công văn của NHNN về chấp thuận thành lập chi nhánh và phòng giao dịch của MBB
17:29 MSN: Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nghị quyết HĐQT về phát hành riêng lẻ cổ phiếu
17:28 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM: Hoàn thiện và bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết
17:28 PNC: Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17:26 DCL: Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng với Amigo
17:25 VTB: Giải trình chậm công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17:24 VNE: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP