Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  27.00 0.75%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
10:57 MCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt
10:57 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10:57 VCS: CTCP Phương Hoàng Xanh A&A - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.500.000 CP
10:56 STC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt
10:55 SDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10:55 STP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10:44 HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ VJC
10:26 VCS: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10:23 PPS: Nghị quyết HĐQT tại phiên họp định kỳ Quý 4/2016
09:54 HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 27/02/2017)
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP