Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  30.75 -0.81%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
09/05/2017 NDF: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
09/05/2017 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
09/05/2017 C47: Báo cáo thường niên năm 2016
09/05/2017 KHA: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2016
09/05/2017 EMC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
09/05/2017 HVX: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT
09/05/2017 MWG: Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng
09/05/2017 MWG: Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn CSH
09/05/2017 TCH: Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017
09/05/2017 TLG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thêm thành viên Tiểu ban quan hệ cổ đông
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP