Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  32.50 0.00%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
19/12/2014 ONE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn
19/12/2014 APG: Thay đổi thanh viên Hội đồng quản trị
19/12/2014 NBB: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 và thay đổi điều lệ công ty
19/12/2014 HNX: Sở GDCK Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
19/12/2014 LAF: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Lê Thế Hùng
19/12/2014 VHG: Thành lập Công ty con
19/12/2014 TLG: Ngày đăng ký cuối cùng
19/12/2014 PVI: NQ HĐQT v/v thông qua kết quả HĐKD 9 tháng 2014
19/12/2014 MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Quỹ đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam (VTF)
19/12/2014 NBB: Thông qua điều chỉnh và bổ sung điều lệ
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP