Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  25.50 5.37%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
06/10/2015 VE9: Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP
06/10/2015 VAF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Ngọc Thạch
06/10/2015 HQC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn Cao Văn Hải
06/10/2015 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên HĐQT
06/10/2015 NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Xuân Quang
06/10/2015 TTF: Đóng cửa văn phòng đại diện
06/10/2015 TIX: Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP SX TM Dịch vụ Kim Cương
06/10/2015 FCM: Thông báo miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán và bổ nhiệm Kế toán trưởng
06/10/2015 ITD: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
06/10/2015 MBB: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP