Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  29.50 -0.34%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
03/07/2015 HHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đỗ Hữu Hạ
03/07/2015 HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Đình Long
03/07/2015 TSC: Thông báo thay thế Nghị quyết số 45 bằng Nghị quyết số 49
03/07/2015 HAR: Thông báo bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính
03/07/2015 HHS: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi bổ sung lần 10)
03/07/2015 PTK: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
03/07/2015 HNX: Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (tính đến 30/06/2015)
03/07/2015 PET: Quyết định thay đổi niêm yết
03/07/2015 VCM: Ký hợp đồng kiểm toán
03/07/2015 ITD: Nghị quyết HĐQT kỷ họp bất thường tháng 7 năm 2015
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP