Nhập mã CK cần thêm vào danh sách
     
Tin tức

 

Tổng đài đặt lệnh
Tại Hà Nội :
(04) 3726 2222
(04) 6278 6666
Tại TPHCM :
(08) 6252 3333
HOTLINE:
1900 5454 21
HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình
HOSE - 10 Tháng Mười Hai 2013        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HDG  33.00 0.00%
CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quang Bình như sau:

 

Nguồn: HOSE

Tệp đính kèm:
 20131210-HDG-TB gd TV HDQT Phan Quang Binh.pdf        Tải về
Tin mới
22/09/2017 GDT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Vietnam Holding Ltd
22/09/2017 TDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phạm Thị Xuân Lan
22/09/2017 TVS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Lê Thị Lương và Đinh Dũng
22/09/2017 SVI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thị Hường
22/09/2017 CTS: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan
22/09/2017 HNX: Bản công bố thông tin của CTCP Gang thép Cao Bằng (CBI)
22/09/2017 DHG: Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)
22/09/2017 DRH: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
22/09/2017 MSN: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu và Thông cáo báo chí
22/09/2017 PAN: Điều lệ công ty
Tin trước
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Việt Nam thay đổi Chủ tịch HĐQT
10/12/2013 CTCP Chứng khoán Đại Việt thay đổi HĐQT
10/12/2013 PVL: Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP
10/12/2013 C92: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 0 CP
10/12/2013 PHS: CTCP Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1
10/12/2013 APG: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.500 CP
10/12/2013 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
10/12/2013 LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10/12/2013 HDO: UB FUNDS SPC LTD - CĐL - đã mua 650.000 CP
10/12/2013 HDO: JUN TAKAGI - CĐL - đã bán 650.000 CP